سایت کاربر

مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن

مؤلفه¬های مهارت¬های ارتباطی و ارتباط آنها با ویژگی¬های جمعیت …
iss.srbiau.ac.ir/article_2292.html
هدف: هدف از این پژوهش تعیین و مقایسه میانگین مؤلفههای مهارتهای ارتباطی و ارتباط آنها با ویژگیهای جمعیتشناختی در کتابداران کتابخانههای دانشگاه اصفهان و دانشگاه …

مولفه هاي مهارت هاي ارتباطي و ارتباط آنها با ويژگي هاي جمعيت .. …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=222079
هدف: هدف از اين پژوهش تعيين و مقايسه ميانگين مولفه هاي مهارت هاي ارتباطي و ارتباط آنها با ويژگي هاي جمعيت شناختي در کتابداران کتابخانه هاي دانشگاه اصفهان و …

های ارتباطی و مولفه های آن با دلزدگی زناشویی بررسی رابطه …
irisweb.ir/files/site1/rds_journals/869/article-869-566140.pdf
و بین مؤلفه توانایی ارسال و دریافت. پیام با دلزدگی زناشویی رابطه. ای وجود ندارد . نهایتاً. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که. مهارت. های ارتباطی، کنترل …

بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی و مولفه های آن با دلزدگی …
frooyesh.ir/browse.php?a_code=A-10-413-1&slc_lang=fa&sid=fa
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میان مهارت‌های ارتباطی (توانایی دریافت و ارسال پیام، کنترل عواطف، گوش دادن، بینش نسبت به فرآیند ارتباط و ارتباط توأم با …

بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی با صمیمیت زناشویی – پژوهش …
cbs.ui.ac.ir/article_20749.html
هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ساختاری مهارت‌های ارتباطی با صمیمیت … بر این‌که مهارت‌های ارتباطی به عنوان پیش‌بینی‌کننده قوی برای صمیمیت زناشویی و مؤلفه …

تبیین شاخص‌های مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت … – …
cs.shahed.ac.ir/article-1-895-fa.pdf
چكيده. هدف این تحقیق این بود که مولفه. های مهارت ارتباطی مدیران مورد شناسایی قررار ررتهره. رابطه. ی آنها با رضایت. شغلی کارکنان مورد بررسی قرار ریرند . هشت شاخص …

رابطه مهارت‌های ارتباطی، مسئولیت‌پذیری و تنظیم هیجانی با …
jcoc.sbu.ac.ir/article/view/20313
بین مسئولیت‌پذیری با سلامت‌روان همبستگی مثبت معنی‌دار وجود دارد؛ ارزیابی مجدد و سرکوبی از مولفه های تنظیم هیجانی با سلامت‌روان رابطه منفی دارد. نتیجه گیری: …

article A-12-721-1 – دانشگاه علوم پزشکی زنجان
zums.ac.ir/edujournal/article-1-733-fa.pdf

بررسی رابطه مهارت های ارتباطی و مولفه های آن با دلزدگی …
ensani.ir/…/بررسی-رابطه-مهارت-های-ارتباطی-و-مولفه-های-آن-با-دلزدگی-زناشویی-در-…
چکیده. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه میان مهارت های ارتباطی (توانایی دریافت و ارسال پیام، کنترل عواطف، گوش دادن، بینش نسبت به فرآیند ارتباط و ارتباط توأم …

تحقیق مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن و انگیزش پیشرفت …
payandaneshjo.ir/تحقیق-مهارت-هاي-ارتباطي-و-مؤلفه-هاي-آن-و/
پیشینه تحقیق مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن و انگیزش پیشرفت تحصیلی و نظریه ها و عوامل موثر بر آن دارای ۷۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد …

مهارت های ارتباطی واهمیت آن – بایدبدانیم – blogfa
manhama.blogfa.com/post/22/مهارت-های-ارتباطی-واهمیت-آن-

اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر بهبود کیفیت زندگی …
jinev.iaut.ac.ir/article_521670.html
بررسی میانگین نمرات مؤلفه‌های کیفیت زندگی به طور جداگانه در دو گروه آزمایش و گواه بیانگر آن است آموزش مهارت‌های ارتباطی بر مؤلفه‌های سلامت روانی و محیط تفاوت …

مقاله شناسایی شاخص های مهارت ارتباطی مدیران و رابطه آن با …
https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_511=شناس…
شناسایی مولفه های مهارت ارتباطی مدیران و اثر آن بر عملکرد کارکنان در شعبه مرکزی شرکت سهامی بیمه ایران هدف اصلی این تحقیق می باشد. جهت دستیابی به این هدف…

شناسایی شاخص های مهارت ارتباطی مدیران و رابطه آن با … – …
www.civilica.com/PdfExport-OICONFERENCE01_511=شناسایی-شاخص-های-مهارت-ار…

مدیریت دانش و مهارت های ارتباطی مدیران سازمان تربیت بدنی …
ensani.ir/fa/…/مدیریت-دانش-و-مهارت-های-ارتباطی-مدیران-سازمان-تربیت-بدنی-ایران

اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آﻣ 4
jsr-p.khuisf.ac.ir/article_533770_fcb1112376110d994df36f6f14e7e062.pdf

بررسی رابطۀ مهارت‌های ارتباطی مدیران و سرمایۀ اجتماعی سازمان
https://jscm.ut.ac.ir/article_54090.html
هدف این تحقیق آن است که ضمن شناسایی مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی سازمان، وضعیت رابطۀ این مؤلفه‌ها و مهارت ارتباطی مدیران را بررسی کند. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و …

ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷ
https://cdn.neoscriber.org/cdn/dl/e58fe8ee-51ea-11e8-b93f-bb49edc47118

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد مهارت …
https://www.resathesis.ir/جستجوی-پایان-نامه/q/مهارت-های-ارتباطی

اصل مقاله 700.03 K – نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
qje.iau-tnb.ac.ir/article_525975_26115a256ef93e66f4cdc5f0651e5fff.pdf
هدف: پژوهش حاضر به شناسایی مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر بوشهر از دیدگاه … همچنین بین هیچ کدام از مولفه های مهارت ارتباطی با ویژگی های.

مهارت های ارتباطی – ابر سلامت
https://abresalamat.ir/posts/view/1435
۲۸ آذر ۱۳۹۵ –

بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی با اشتیاق شغلی معلمان …
nama.ajaums.ac.ir/article-1-288-fa.pdf
p<نتایج نشان داد، بین مهارت ارتباطی و مولفه های آن با اشتیاق شغلی و مولفه های آن رابطه مثبت و معنادار 0/01یافته ها: وجود دارد. همچنین نتایج استفاده از آزمون رگرسیون …

رابطه مهارت های ارتباطی معلمان با سلامت روانی دانش آموزان در …
psyedu.toniau.ac.ir/article_15028.html
همچنین بمنظور بررسی همبستگی چندگانه مولفه های مهارت ارتباطی معلمان با سلامت … همچنین بین هریک ازمولفه های اصلی مهارت ارتباطی معلمان با سلامت روانی دانش آموزان …

1389 ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
sjh.umsha.ac.ir/article-1-203-fa.pdf

ارائه مدلی جهت تبیین نقش مهارت های ارتباطی و مهارت های حل …
qccpc.atu.ac.ir/article_8918.html
همچنین مهارت‌های ارتباطی و سبک حل مسئله سازنده با کاهش تعارضات خانواده بر منفی شدن … مقایسه بخشودگی و مؤلفه‌های آن و سلامت روانی در زوجین عادی و در شرف طلاق شهر …

اصل مقاله
journals.pnu.ac.ir/article_2222_1b46c42be321f578eab771b0e1487681.pdf
رابطه بین مهارت های ارتباطی با کاربست الگوی مدیریتی و کارآمدی سازمانی مدیران ورزشی. استان اصفهان و …. الگوی مدیریتی باس و آوليو (۲۰۰۳) که مولفه های آن عبارت.

پایان نامه رابطه بین مؤلفه‌های جنسی و مهارت‌های ارتباطی با …
www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-رابطه-بین-مؤلفه-های-جنسی-و-مهارت-های-ارتباطی-با-رضا…
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A.). گرایش : عمومی. رابطه بین مؤلفه‌های جنسی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی. در زنان متأهل شهر گچساران. چکیده.

تاثیر هوش هیجانی بر مهارتهای ارتباطی دانشجویان پرستاری – …
ijpn.ir/article-1-1014-fa.html
لذا این مطالعه به بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر بهبود مهارتهای ارتباطی دانشجویان … بین هوش هیجانی با مهارتهای ارتباطی و مولفه های آن رابطه مثبت و معناداری وجود …

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر