سایت کاربر

تحلیلی بر کتاب درسی اول نظری ( زبان انگلیسی )

ارزیابی و تحلیل محتوای کتب زبان انگلیسی دوره راهنمایی …
jinev.iaut.ac.ir/article_521960.html

ارزيابي و تحليل محتواي کتب زبان انگليسي دوره راهنمايي … …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=133603

اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ زﺑﺎن » ﻛﺘﺎب ﻛﻴﻔﻲ ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و ﻧﻘﺪ (« ﻫﻔﺘﻢ ) ﻣﺘﻮﺳ
ensani.ir/fa/article/download/357327

ﻧﻘﺪي ﺑﺮ ﮐﺘﺐ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﺎص ( ﺑﺮرﺳﯽ زﺑﺎن )
ensani.ir/fa/article/download/325792

ارزیابی کلی کتاب "پراسپکت دو" از دیدگاه دبیران زبان …
jlr.alzahra.ac.ir/article_2437.html

نقد و بررسی واژگانی کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان …
https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1044834.html
۲۴ مهر ۱۳۹۳ –

ارزیابی و نقد کتاب‌های درسی زبان انگلیسی پراسپکت و …
https://jresearch.sanjesh.org/article_30963.html

بررسی و نقد کیفی کتاب زبان انگلیسی پایة اول دورة اول …
criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_1823.html

ارزیابی تطبیقی کتب درسی زبان انگلیسی دوره‌ دبیرستان …
tlr.shahed.ac.ir/article-1-1007-fa.pdf

ارزیابی تحلیلی کتاب زبان انگلیسی عمومی
jut.samt.ac.ir/article_18934.html
این بررسی نشان داد که چندین چهارچوب برای ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی به …. این چک لیست دارای دو قسمت بود: قسمت اول، «برگة تحلیل تمرین» (TAS) که به …

نقد و بررسی کتابهای جدید درس زبان انگلیسی دوره متوسطه دوم …
www.iribnews.ir/…/نقد-و-بررسی-کتابهای-جدید-درس-زبان-انگلیسی-دوره-متوسطه-دو…
۳۰ فروردین ۱۳۹۶ –

تحلیل محتوای کتاب های درسی زبان انگلیسی سوم دبیرستان …
https://www.virascience.com/thesis/489779/

مقالات مرتبط با کتابهای درسی – پایگاه مجلات تخصصی نور – …
https://www.noormags.ir/view/fa/keyword/کتابهای_درسی

تحلیل و بررسی کتب جدید زبان انگلیسی مقطع متوسطه اول …
conferencealert.ir/events/4ea5e8d
۲۴ مهر ۱۳۹۳ –

« اول دورة اول ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺔ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﭘﺎﻳ » ب ﻛﺘﺎ و ﻧﻘﺪ ﺑﺮ
https://profs.basu.ac.ir/soodmand/upload_file/crtls18201445545800(art.8643).pdf
۲۴ تیر ۱۳۹۴ –

دی ۱۳۹۴ – دکتر سید بهنام علوی مقدم
behnamalavi.blogfa.com/1394/10

نقد زبان‌شناختی کتاب زبان فارسی مقطع متوسطه و مسائل …
ls.atu.ac.ir/article_3106.html

ارزیابی برنامه جدید آموزش زبان انگلیسی پایه‌های اول و دوم …
https://jflr.ut.ac.ir/article_61648.html
References. انگلیسی (1) پایه هفتم دوره اول متوسطه (1392). دفتر تألیف کتاب‌های درسی ابتدایی و متوسطه نظری-سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، وزارت آموزش و …

منابع کمک درسی زبان انگلیسی کنکور 98: معرفی و مقایسه …
https://moshaverane100.com/تحلیل-و-مقایسه-منابع-کمک-درسی-زبان/

بررسی نشانه‌شناختی تصاویر کتب کودکان بر اساس رویکرد …
jlw.razi.ac.ir/article_799.html

کتاب زبان انگلیسی (1) – پایه دهم – رشد
https://www.roshd.ir/zaban/Content/کتاب-زبان-انگلیسی-1-پایه-دهم
۲۹ مهر ۱۳۹۷ –

کتب تیزهوشان نهم متوسطه
tizhoushan.com/showgroup.aspx?id=91

) واحد 137 ( انگلیسی آموزش زبان درسی دوره کارشناسی چارت
https://uok.ac.ir/jirocms/files/upload/…/چارت_درسی_دوره_کارشناسی_آموزش_زبان.pdf

ارزیابی کتاب انگلیسی پایۀ اول متوسطه دورۀ دوم (ویژن ۱) بر …
lrr.modares.ac.ir/article-14-16583-fa.html

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر