سایت کاربر

دانلود پرسشنامه با عنوان معنویت در کار

پرسشنامه معنویت در محیط کار – studentpedia
studentpedia.keybood.ir/fi/4791/html

معنویت در محیط کار – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=معنویت+در+محیط+کار&topic_2…

پرسشنامه معنویت در محیط کار – visual
visual.iderutconf.ir/پرسشنامه-معنویت-در-محیط-کار/

رابطه معنويت محيط كار با رضايت مشتريان – پرتال جامع علوم …
ensani.ir/fa/article/download/344155

دانلود پرسشنامه معنویت در محیط کار
enpaper.carteland.ir/enpaper/1212/tag
دانشکده مدیریت گروه مدیریت دولتی. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد. گرایش: منابع انسانی. عنوان: بررسی رابطه معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی.

تاثير معنويت در محيط کار بر سايش اجتماعي با نقش ميانجي: …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=310314

رابطه معنويت در محيط کار و تعهد سازماني با رفتار شهروندي … …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=266960

رابطه معنویت در محیط کار، انگیزه درونی واشتیاق شغلی با …
https://www.civilica.com/Printable-JR_KRAP-15-2_005=رابطه-معنویت-در-محیط-کار،…

خرید پرسشنامه استاندارد معنویت در محیط کار – xuni.ir
ik57.xuni.ir/fi/76081/خرید-پرسشنامه-استاندارد-معنویت-در-محیط-کار

معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی …
jedu.miau.ac.ir/article_1879_7cba63223aa69a8c651ded9e376e9fe5.pdf

رابطه بین معنویت سازمانی و هوش معنوی با استرس شغلی … – …
militarymedj.ir/article-1-1007-fa.pdf

بررسی رابطه بین معنویت محیط کاری و رفتارهای شهروندی …
www.papyrus.ir/…/بررسی-رابطه-بین-معنویت-محیط-کاری-و-رفتارهای-شهروندی-ساز…

اولویت‌بندی عوامل موثر بر معنویت در محیط کار در … – مجله …
payavard.tums.ac.ir/article-1-6603-fa.pdf

دانلود فایل با عنوان پرسشنامه (معنویت در کار)|جِی ایی
jer.xteach.ir/fs/684288/دانلود-فایل-با-عنوان-پرسشنامه-معنویت-در-کار
محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد فرمت فایل: doc حجم فایل: 8 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 قسمتی از محتوای متن پرسشنامه اعتماد و احترام متقابل به عنوان مبانی …

ارتباط تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار با رفتار اخلاقی
ethicsjournal.ir/article-1-72-fa.pdf
۱۲ بهمن ۱۳۹۲ –

بررسی رابطة معنویت در محیط کار از دیدگاه میلیمن و …
https://jomc.ut.ac.ir/article_50182.html
ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه است. برای سنجش متغیرهای تحقیق، پرسشنامة معنویت در محیط کار میلیمن و پرسشنامة درگیرشدن در کار سالانوا، بهکار گرفته شد.

پرسشنامه معنویت کاری
modir3-3.ir/S_M/questionnaire/q14-7878.docx

مدل تاثیر رهبری معنوی بر معنویت در کار؛ متغیرهای میانجی …
www.iaujournals.ir/article_538329.html

پرسشنامه معنویت در محیط کار – sun پروژه
sunrank.ir/پرسشنامه-معنویت-در-محیط-کار/

در میان فضای اخالقی و سالمت عمومی با رهبری معنوی رابطه …
journals.sbmu.ac.ir/en-me/article/download/12694/9530

بررسی چگونگی ارتقای معنویت سازمانی در بین اساتید و …
jss.iaut.ac.ir/article_521051.html

ارایه مدل ساختار ارتباطی بین رهبري معنوي ادراک شده با تعهد، …
ijnv.ir/files/site1/user_files_c0a1fc/khazaei-A-10-361-1-222f328.pdf

بررسی رابطه میان هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان پیام نور …
https://download-thesis.com/product/بررسی-رابطه-میان-هوش-معنوی-و-خودکنترلی/

file_downloadدانلود فایل PDF – چشم انداز مدیریت دولتی – …
jpap.sbu.ac.ir/article/download/2821/2811

اصل مقاله (973 K) – سامانه مدیریت نشریات دانشگاه و پژوهشگاه …
journals.sndu.ac.ir/article_292_8d964c3d187b09599fb7aeeee86db229.pdf

پیش بینی سرمایه روانشناختی از طریق معنویت در محیط کار و …
iranethics.ir/files/site1/bahar94_6.pdf

مدل ارتباط منابع معنوی با تمایل به ترک شغل و بهزیستی در …
ppls.ui.ac.ir/article_22204.html
به عنوان طبقهای از منابع شخصی که از ارتباط با یک وجود مقدس ناشی …. (CVQ): مقدس دانستن کار توسط خرده …

رﻫﺒﺮي ي و ادراك ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ
journals.usb.ac.ir/article_1360_5a9f969e5a895897da9a9b90d87add05.pdf

1393 ، ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 12 ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺤﻮل، ﺳﺎل ﺷﺸﻢ،
https://tmj.um.ac.ir/index.php/manag/article/view/33117/9088

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر