سایت کاربر

ضرورت توجه به کتابخانه های نیاز محور در جوامع چند – فرهنگی با ترکیب قومیتی متنوع

ضرورت توجه به کتابخانه های نیاز محور در جوامع چند – فرهنگی …
https://www.iranpl.ir/…/ضرورت-توجه-به-کتابخانه-های-نیاز-محور-در-جوامع-چند-فرهنگ…
۴ روز پیش –

نهاد کتابخانه های عمومی کشور
https://gap.im/iranpl
در نشست افتتاحیه طرح شناسایی و سنجش نیاز اجتماعات محلی آذری مطرح شد؛ ضرورت توجه به کتابخانه های نیاز محور در جوامع چندفرهنگی با ترکیب قومیتی متنوع …

سازمان نهاد کتابخانه‌های عمومی – صاحب‌خبر
sahebkhabar.ir/subject/2276364/سازمان-نهاد-کتابخانه-های-عمومی

ويژگي ها و ضرورت هاي تدوين برنامه درسي چندفرهنگي در ايران:
ensani.ir/fa/article/download/323973

دریافت مقاله
ensani.ir/fa/article/download/229747

PDF Compressor – SID.ir
www.sid.ir/FileServer/SF/8361395h1426

اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ارﺗﻘﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﯾﺠﺎد ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﻧﻘﺶ ﮐ
https://infosci.um.ac.ir/index.php/riis/article/view/17321/6160

اداره کل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی
www.tabrizpl.ir/

مفهوم و مدل جامعه یادگیری در کشور ایران
jas.ui.ac.ir/article_18302.html

تحلیل عوامل هویت بخش در طراحی بسته بندی صنایع دستی …
https://serd.khu.ac.ir/article-1-2897-fa.pdf

نقش به کارگيری مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی مدیران در …
www.jicr.ir/article_187_58c87ca3880ef4fff748550837a0ba12.pdf

فرهنگ و قوميت مدلی برای ارتباطات فرهنگی در ايران1
www.jicr.ir/article_22_2bcc1aa557a9127054c33897b30094a8.pdf

بررسی و شناسایی شاخص های کاربردی توسعه اجتماعی – …
journals.sabz.ac.ir/scds/article-1-21-fa.pdf

آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن؛ چالش¬ها و راهبردهای مواجهه با آن
sspp.iranjournals.ir/article_631.html

597 K – مطالعات کتابداری و علم اطلاعات – دانشگاه شهید چمران اهواز
slis.scu.ac.ir/article_11316_8ca448a347ee8df6a4277f961d203f11.pdf

توسعه فرهنگی در قالب اهمیت دادن به ارزش های محلی و ، است خود …
jisds.srbiau.ac.ir/article_1868_76ea4fb349fc63414995cf7f5de1347c.pdf

PK'C 3 – دانشگاه لرستان
lu.ac.ir/usersfiles/469166.8588572.6764198.62021.pdf

بخش ویژه‌ای تحت عنوان کتابخانه ایرانی را با مقالاتی در
nppl.ir/wp-content/uploads/Iranian-Society-and-Public-Library.pdf

اصل مقاله 1.01 MB – رهیافت
rahyaft.nrisp.ac.ir/article_13553_2c99f9f793fcea5df53aa0d6c1f6b4d6.pdf

تبیین مفهوم و ویژگی های شهر هوشمند – مجله علمی باغ نظر
www.bagh-sj.com/article_59572_91b4712fc349407ad00413f7aea172f2.pdf

قومی – انسان شناسی و فرهنگ
https://anthropologyandculture.com/images/easyblog_articles/606/ghomiat1.docx

۷ نکته که باید درباره آریایی قهرمان و عرب سوسمار‌خور بدانید | …
https://meidaan.com/archive/7998
۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ –

زﻧﺎن، دﺧﺘﺮان، ﭘﺴﺮان و ﻣﺮدان هﺎﯼ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﺻﺖ – ﻧﻴﺎزهﺎﯼ ﻣﺘ
https://interagencystandingcommittee.org/…/GENDER-HANDBOOK-SEMI-FINAL.p…

بخش نهم – شورای عالی انقلاب فرهنگی
https://sccr.ir/Files/10632.pdf

بررسی اثرگذاری عوامل اجتماعی و فرهنگی بر بافت کالبدی …
jhre.ir/article-1-607-fa.pdf
۱۵ شهریور ۱۳۹۲ –

چکیده – ترویجی دانش پیشگیری و مدیریت بحران
dpmk.ir/article-1-38-en.pdf

ضرورت اتخاذ رويكرد محله- مبنا در احیاي بافت های … – نشریه …
www.haftshahrjournal.ir/article_8780_72f2e5141199cb322a59e6b80f5060ab.pdf

ایرانی یی گرا واقع بررسی عوامل یتیک ژئوپل و از منظر …
https://jhgr.ut.ac.ir/article_64786_bfbeae991e06d87312dd4ba34ce518a9.pdf

برچسب‌ها:, , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر