سایت کاربر

Untitled – دانشگاه علامه طباطبائی
https://www.atu.ac.ir/uploads/dad.pdf
پژوهشی قوه قضائیه عناوین یازده گانه مطالعاتی ذیل را از طریق برون سپاری به انجام … همکاری مراکز علمی و فرهیختگان و نخبگان میسور نخواهد شد لذا خواهشمند است …

مجله حقوقی دادگستری
www.jlj.ir/
به موجب مجوز شمارۀ 11197/3 مورخ 1389/12/24 صادره از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، مجلۀ حقوقی دادگستری دارای امتیاز علمی پژوهشی …

اهداف و وظایف قوه ی قضائیه در قانون اساسی – پرتال جامع علوم …
ensani.ir/fa/article/99390/اهداف-و-وظایف-قوه-ی-قضائیه-در-قانون-اساسی

تاج آبادي
journals.ihu.ac.ir/article_201770_a6caf70a365cb051310bb4bc01e52388.pdf
۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ –

ورود بسیج علمی و پژوهشی خراسان‌رضوی به عرصه حمایت از …
۱۹ مهر ۱۳۹۷ –

مبانی فقهی رشد کیفری (ماده 91 قانون مجازات اسلامی) – جهانی …

جزوه و سرفصل های درس مکاتب

ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤ 1

نخستین نشست اندیشه های راهبردی با موضوع الگوی اسلامی – …
۱۰ آذر ۱۳۸۹ –

ﺧﺎ ﻮاده

بیانات مقام معظم رهبری – دانشگاه امام صادق پردیس خواهران

آزمون‌های «چرتکه» و «کانگورو» در مدارس ممنوع است :: روزنامه …
۳ ساعت پیش –

سامانه نشریات ایران – دانشگاه علوم پزشکی قم
۱۱ اسفند ۱۳۹۵ –

عناوین پایان نامه ها – دانشکده حقوق و علوم اجتماعی

بانک اقتصادنوین، با هم برای هم – اخبار

موضوعات خبری – خبرگزاری خانه ملت

تأملی در معنا و مبنای توسعه ی غربی و توسعه ی اسلامی ایرا …

مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور – مرکز پژوهشها
۸ خرداد ۱۳۹۲ –

ﻣﺸﺮوح ﻣﺬاﻛﺮات ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ

مدیریت بودجه و پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان …
۱۳ مرداد ۱۳۹۵ –

هفته پایانی ۲۱۰ مدیر دولتی – الف
۲۰ آبان ۱۳۹۷ –

تبیین رابطه بین توسعه‌یافتگی سرزمین با سازه‌های انسانی …

ﺳﺎ ل ﭼﻬﺎرم . ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎردﻫﻢ . ﺗﺎﺑ ﺴﺘﺎ ن 1396 – دانشگاه تربیت مدرس
۱۸ آذر ۱۳۹۲ –

ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و – مدیریت گازرسانی – …
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ –

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي …
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ –

ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ دﻣﻮﻛﺮ – جامعه شناسی …
۸ تیر ۱۳۹۷ –

فروشگاه مارکت سنتر